13.4.

19:00

Zelený čtvrtek.

14.4.

19:00

Obřady Velkého pátku.

15.4.

 

Bílá sobota.

 

21:00

Štítky:
Vloženo: Neděle, Duben 2, 2017 - 08:40

Slovo Boží je dar. Druhý člověk je dar

 

Drazí bratři a sestry,

 

Štítky:
Vloženo: Středa, Březen 8, 2017 - 16:13

Celý text je možné si přečíst zde.

Štítky:
Vloženo: Sobota, Prosinec 31, 2016 - 01:32

Super akce, zase se povedla. 

Fotky jsou zde.

Díky všem, kdo pomohli.

Vše začalo na faře od 14 hod.

Vše trvalo do cca 18 hod. :)

 

Štítky:
Vloženo: Pondělí, Listopad 28, 2016 - 11:01

V neděli odpoledne jsme se vydali na pouť do Zlatých Hor na Maria Hilf.

Prošli jsme svatou bránou a pomodlili v poutním kostele, kde pak byla mše svatá na ukončení roku milosrdenství.

Štítky:
Vloženo: Čtvrtek, Listopad 17, 2016 - 21:34

Tak jsme se vyřádili a připravili jsme dřevo na zimu.

První část práce byla v tom, že se nařezalo suché dřevo na špalky.

Fotky jsou zde.

Druhá část práce byla o pokrácení a uskladnění dřeva na sušení.

Fotky jsou zde.

Štítky:
Vloženo: Čtvrtek, Listopad 17, 2016 - 20:50

Dobrý Bože, ty jsi Stvořitel a Dárce života. Děkujeme ti za život náš i životy našich příbuzných a přátel. S důvěrou ti svěřujeme naše zemřelé a prosíme, abys je přijal do náruče své lásky. Ukaž jim své milosrdenství a promiň jim jejich nedostatky. Velkoryse je odměň za vše, co v životě vykonali dobrého a z lásky. Naplň jejich víru a přijmi je mezi vyvolené v nebi. Odpočinutí věčné dej jim, Pane, a světlo věčné ať jim svítí, ať odpočívají ve svatém pokoji. Amen.

Otče náš

Zdrávas, Maria

 
Štítky:
Vloženo: Středa, Listopad 2, 2016 - 08:09

V pátek 25. listopadu 2016 budou tradiční hovory o víře.

Téma bude adventní: otázky a zamyšlení nad modlitbou. Např. ke komu se modlíme, za koho se máme modlit? Máme se modlit jen v duchu? K čemu je modlitba nahlas? Atd. 

Otázky a vaše postřehy jsou vítány.

 

Štítky:
Vloženo: Čtvrtek, Říjen 27, 2016 - 19:30

Milovaní bratři a sestry,
už dvacet let má v nebi na starosti naši diecézi svatá Hedvika. Je to z rozhodnutí svatého Jana Pavla II., který zřizovací bulou stanovil jako patronku naši diecéze právě tuto světici, která má k našemu kraji tak blízko.

Štítky:
Vloženo: Neděle, Říjen 16, 2016 - 07:25

Drazí bratři a sestry,
Po delší době Vás chci všechny touto cestou pozdravit a oslovit v záležitosti, ke které opravdu nemůžeme být lhostejní. Pokud jezdíte po našich cestách, nemohli jste si nevšimnout billboardů, které Vám nabízejí fotografie kandidátů do krajských zastupitelstev a také kandidátů do senátu. Termín voleb se blíží a já bych rád připomněl, že právě volby jsou příležitostí, jak každý z nás může promluvit do budoucnosti. Nechci říkat, koho máte volit, kterou stranu ano

Štítky:
Vloženo: Neděle, Září 25, 2016 - 07:35

Stránky

Přihlásit se k odběru Front page feed