Křest

Chceme nechat pokřtít své dítě.

 
Křest je Božím darem, který hluboce proměňuje člověka. 
Skrze křest vstupujeme do rodiny Božích dětí a máme možnost skrze Ježíše Krista tvořit společenství bratří a sester v církvi. To je naše odpověď na Boží dar nového života. 
Skrze křest přijímáme úkol, aby se víra v našem životě stala pramenem, který živí všechno dobré v nás a okolo nás.
Když chtějí rodiče, aby jejich dítě přijalo křest, je v naší farnosti potřeba se domluvit s knězem cca 2 měsíce předem. Vyplnit tzv. křestní zápis a absolvovat tři setkání před křtem.

Tags: