Jste zde

Krize i Cesta - pouť Stará Voda u Libavé 2020

KRIZE I CESTA

Hygienická opatření aktuální info zde.

Proto na Pouti ve Staré Vodě bude v sobotu a v neděli povinnost mít při mši svaté nasazenou roušku. Protože v kostele bývá při mši svaté oba dny mnohem více než 100 lidí.

Pátek 24. července 2020

  • 19:00 První mše svatá pro poutníky.

Sobota 25. července 2020

  • 10:00 Mše svatá, hlavní celebrant vojenský kaplan o. Petr Fiala, po bohoslužbě bude adorace a svátostné požehnání, poté procesí ke královské studánce a žehnání vody.
  • 12:00 Aktivity pro děti (stanoviště č. 1) : Milé děti, poutní místo Stará Voda se letos těší i na vás. Budou pro vás připravena stanoviště se zábavným programem.
  • 12:15 V kostele (stanoviště č. 2) : blahoslavený Richard Henkes - příběh mučedníka lásky, žijícího mezi námi, odpůrce nacismu a kněze usilujícího o smíření mezi národy na principech evangelia, přednáší p. Th. D. Jan Larisch.
  • 13:15 V kostele (stanoviště č. 2) : o poutním místu, přednáší p. Krejčová.

Neděle 26. července 2020

  • 15:00 Mše Svatá, hlavní celebrant o.Jiří Kupka, po bohoslužbě bude procesí ke studánce a žehnání vody.
  • 16:30 OSKAR A RŮŽOVÁ PANÍ - Divadelní představení od E. E. Schmitt, hrají Jan Sklenář a Martina Eliášová.

Pouť v září

Neděle 13. září 2020, Svátek Narození Panny Marie.

  • 15:00 Mše Svatá