Pouť - Stará Voda u Libavé 2018

21. a 22. července 2018 ke

SV. ANNĚ STAROVODSKÉ

--- PŘEDÁVÁNÍ VÍRY ---

 

Sobota 21. července 2018

  • 10:00 Mše Svatá, hlavní celebrantem je Olomoucký emeritní děkan o. František Hanáček, po mši adorace a svátostné požehnání, poté procesí ke královské studánce a žehnání vody.
  • 14:00 Přednášky pro dospělé a aktivity pro děti.

Neděle 22. července 2018

  • 15:00 Mše Svatá, hlavní celebrantem je biskup Mons. Martin David, po bohoslužbě bude procesí ke studánce a žehnání vody.

Při bohoslužbách v poutním kostele sv. Jakuba Většího a sv. Anny, bude vystavena replika milostné sošky sv. Matky Anny Starovodské.

Smyslem poutě je posílení vztahu mezi lidmi v rodině a také předávání víry v rodinách. Neblahé události odsunu sudetských Němců a vznik vojenského prostoru totiž násilně přerušil poklidný život zdejších obyvatel. Přesto však se zde mnoho rodáků a jejich potomků stále vrací. Inspirací pro nás může být právě svatá Anna, která byla maminkou Panny Marie.

Poutní kostel svaté Anny a Jakuba Většího pochází ze 17 století a patřil vždy k velmi významným poutním místům Moravy.

Každý rok přichází také pěší poutníci do Budišova n. Budišovkou, z Města Libavé a z dalších míst. Slavnostních bohoslužeb se účastní několik stovek poutníků, aby na tomto místě přijali tolik potřebné Boží milosti. Před každou mší svatou je také možnost přistoupit ke svátosti smíření (svatá zpověď).

Mše svaté jsou překládány také do německého jazyka. Je zajištěna také možnost parkování aut nedaleko od poutního areálu. Pro tělesně postižené je možnost parkování přímo v blízkosti kostela. V místě konání bude nabízeno jen rychlé občerstvení.

Tags: